Pumps
  • Description
  • Technical details
  • Downloads

Edur`s åbne program, omfatter fem pumpe størrelser. Disse har deres udvidede suge- og tryk tilslutninger i kombination med højere hoved, der gir høje afkast på udgangssiden. Edur pumpen fås også i en selv an sugende version.

Meerfasenpompen zijn speciale centrifugaalpompen die in staat zijn verschillende productstromen (meerfasen), zoals een vloeistof met lucht of gas, samen te verpompen. De eisen die aan dit soort pompen gesteld worden zijn hoog. De pompen moeten, door de onvermijdbare vervuiling van vloeistoffen met zwevende deeltjes, zeer slijtvast zijn. De meerfasenpompen van Edur zijn uitstekend geschikt voor toepassing in flotatie-units. Daarnaast kunnen de meerfasenpompen ook toegepast worden in andere processen, waar gas / vloeistofmengsels voorkomen, zoals koolmonoxidetoevoer aan water om de pH-waarde te verlagen, zuurstoftoevoer aan water om aerobe zuiveringsprocessen op gang te houden, ontijzering door middel van filtratietechniek en transport van gas / vloeistofmengsels.

Property
Max. flow 350 m3/h
Max. discharge pressure 10 bar
Max. temperature 90 °C
Maximale grootte vaste delen 0
Viscosity 115 mPa.s
Discharge head 57 m wc