261225386
About Verder

UPOZORNĚNÍ

Podmínky týkající se používání těchto webových stránek

Tyto podmínky se vztahují na používání webových stránek Verder s.r.o. Vstupem na tyto webové stránky nebo použitím informací na nich obsažených uživatel tyto podmínky automaticky přijímá.

Informace o zřeknutí se odpovědnosti

Tyto webové stránky mají sloužit pouze ke všeobecným informativním účelům. Informace uvedené na těchto stránkách v žádném případě nejsou doporučení ani rady. Informace na těchto stránkách jsou získávány a uchovávány s trvalou péčí a pozorností skupiny Verder. Skupina Verder však nemůže poskytnout žádnou záruku, pokud jde o správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Proto z informací na těchto webových stránkách nelze odvodit žádná práva. Skupina Verder v žádném případě nenese odpovědnost za škody jakékoli povahy, jež vyplynou z používání těchto webových stránek nebo vyplynou z používání informací na nich uvedených nebo zpřístupněných či s tímto používáním související ani za škody vyplývající z nedostupnosti těchto webových stránek.

Webové stránky Verder.cz mohou zahrnovat reference a/nebo hypertextové odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Tyto reference a hypertextové odkazy jsou uvedeny pouze pro informativní účely a skupina Verder je vybírá v dobré víře. Skupina Verder v žádném případě nezaručuje ani nepřijímá odpovědnost, pokud jde o obsah, používání a dostupnost těchto webových stránek.

Duševní vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví, mimo jiné autorská práva, práva k ochranným známkám a práva k databázím souvisejícím s informacemi, textem, obrázky, logy, fotografiemi a ilustracemi na těchto webových stránkách a týkající se rozvržení a designu jsou majetkem skupiny Verder a/nebo na ně skupina Verder získala licenci od vlastníka (vlastníků) těchto práv. Informace na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro osobní, nekomerční využití. Reprodukce a publikování (částí) obsahu těchto webových stránek pro neosobní a/nebo komerční účely v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Verder zakázány.

Použití hypertextových odkazů (na libovolnou stránku) webových stránek společnosti Verder je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem skupiny Verder. Skupina Verder hypertextový odkaz (na libovolnou stránku) svých webových stránek neposkytne, pokud se podle jejího obsah, image nebo pověst hostitelských webových stránek neslučuje se jménem, pověstí, službami či produkty skupiny Verder nebo obsahem těchto webových stránek.

Soukromí

Skupina Verder respektuje soukromí všech uživatelů těchto webových stránek a zaručuje, že osobní informace poskytnuté skupině Verder prostřednictvím e-mailu a/nebo kontaktního formuláře, budou zpracovány jako důvěrné a v souladu s nizozemským zákonem o ochraně osobních údajů (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Osobní údaje poskytnuté skupině Verder Group prostřednictvím webových stránek skupiny Verder nebo e-mailu se smí používat výhradně  účelům, pro které byly tyto údaje společnosti Verder poskytnuty, například pro reakci na žádost o informace. Máte-li dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů skupinou Verder, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@verder.cz 

Omlouváme se, stránku, kterou hledáte, nelze najít. Buď jsme ji ztratili, přesunuli nebo odstranili. Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme.

Hledané informace se pokuste najít prostřednictvím struktury nabídky; pokud to nepomůže, zkuste mapu serveru nebo použijte pole Vyhledávání.

Pokud informace nelze najít a neobejdete se bez nich, dejte nám vědět pomocí tohoto kontaktního formuláře.