261225386
PRŮMYSL

Chemický průmysl má asi největší požadavky na čerpadla, která splňují a poskytují ochranu pro zaměstnance a okolní pracovní prostředí. Výrobce nebo zpracovatel chemikálií musí mít vhodné řešení pro agresivní kyseliny, které jsou toxické, tak i pro hořlavé a výbušné látky. Vedle manipulace s nebezpečnými kapalinami potřebuje řešení pro teplotní kontrolu procesu, zařízení pro dávkování chemikálií při úpravě opadních vod nebo nanofiltraci.

Verder má bohaté zkušenosti s čerpáním chemikálií. Díky rozšiřujícímu se portfoliu produktů a možnostem ve výběru různých materiálů pro smáčené části, vám můžeme nabídnout správné řešení pro dávkování, přečerpávání tak i pro cirkulaci kapalin. 

Chemický