261 225 386
PRŮMYSL

Čerpadla pro chemický průmysl

Chemický průmysl má asi největší požadavky na čerpadla, aby splňovala a poskytovala ochranu pro zaměstnance i okolní pracovní prostředí. Výrobce nebo zpracovatel chemikálií musí mít vhodné řešení pro agresivní kyseliny, toxické kapaliny, hořlavé kapaliny a výbušné látky. Vedle manipulace s nebezpečnými kapalinami potřebuje řešení pro hlídání teploty, případně zařízení pro dávkování chemikálií při úpravě odpadních vod nebo nanofiltraci.

Verder má bohaté zkušenosti s čerpáním chemikálií. Díky rozšiřujícímu se portfoliu produktů a možnostem ve výběru různých materiálů pro smáčené části, vám můžeme nabídnout správné řešení pro dávkování, přečerpávání tak i pro cirkulaci kapalin. 

Chemický