261225386
Technologie

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je objemové čerpadlo, které využívá sestavu rotoru a vloženého kola pro vytvoření průtoku. Sestava je oddělená, využívá přilehlý půlměsíc mezi vnitřním a vnějším ozubením. Otáčením vloženého kola se v prostorech vytvořeným půlměsícem dopravuje v mezerách zubů kapalina k výtlaku.

Na jaké kapaliny a aplikace je toto čerpadlo vhodné?

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je vhodné pro viskózní kapaliny jako je olej, bitumen, tuky, sirupy, čokoláda a živice. Čím je produkt viskóznější, tím vyšší je účinnost pracovního principu tohoto čerpadla. Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je vhodné pro kapaliny s viskozitou do 100.000 cSt!

Zubová čerpadla