261225386
Technologie

Jak pracují zubová čerpadla?

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je objemové čerpadlo, které využívá sestavu rotoru a vloženého kola pro vytvoření průtoku. Sestava je oddělená, využívá přilehlý půlměsíc mezi vnitřním a vnějším ozubením. Otáčením vloženého kola se v prostorech vytvořeným půlměsícem dopravuje v mezerách zubů kapalina k výtlaku.

Na jaké kapaliny a aplikace je toto čerpadlo vhodné?

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je vhodné pro viskózní kapaliny jako je olej, bitumen, tuky, sirupy, čokoláda a živice. Čím je produkt viskóznější, tím vyšší je účinnost pracovního principu tohoto čerpadla. Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je vhodné pro kapaliny s viskozitou do 100.000 cSt!

Jak fungují zubová čerpadla s vnitřním ozubením?

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je samonasávací a funguje na principu "přesunování" čerpaného produktu (patří do skupiny objemových čerpadel). Tok kapaliny zajišťují dva rotory (vnější rotorové ozubené kolo a vnitřní vložené kolo). Když se rotorové kolo začne otáčet, pohybuje se vložené kolo v jeho zubech a posunuje čerpaný produkt k výtlaku. K tomuto posunování dochází v prostorech mezi zuby. V komoře čerpadla je dále půlměsíc, který uzavírá volný prostor mezi zuby. Když se ozubená kola zatahují, kapalina se pomalu vytlačje z čerpadla. Výsledkem je konstantní hladký tok bez pulzů.

Přečtěte si více o funkčním principu

 

 

Kontaktujte mě ohledně mé žádosti

Máte nějaké otázky ohledně výběru čerpadla? Chcete vědět, které čerpadlo je pro vás nejlepší? Nechte nám na sebe kontakt a bližší informace a náš produktový specialista vám zavolá.

Zubová čerpadla