261225386
Technologie

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je objemové čerpadlo, které využívá sestavu rotoru a vloženého kola pro vytvoření průtoku. Sestava je oddělená, využívá přilehlý půlměsíc mezi vnitřním a vnějším ozubením. Otáčením vloženého kola se v prostorech vytvořeným půlměsícem dopravuje v mezerách zubů kapalina k výtlaku.

Na jaké kapaliny a aplikace je toto čerpadlo vhodné?

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je vhodné pro viskózní kapaliny jako je olej, bitumen, tuky, sirupy, čokoláda a živice. Čím je produkt viskóznější, tím vyšší je účinnost pracovního principu tohoto čerpadla. Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je vhodné pro kapaliny s viskozitou do 100.000 cSt!

How do internal rotary gear pumps work?

An internal rotary gear pump employs a positive displacement principle. The pump features a casing in which a dual gear (an outer rotor gear and an internal idler gear) and crescent assembly is housed. As the rotor gear begins to turn, the idler gear rotates with the teeth beginning to mesh accordingly. It is the space between these gears and the meshing action which both draws in the fluid and displaces it. The crescent shape both offsets the idler gear and provides a seal between the suction and discharge ports.

Read more here about the working principles

Zubová čerpadla