261225386
Technologie

Peristaltické čerpadlo je objemové čerpadlo, které pracuje na principu střídavého stláčování a uvolňování hadice nebo hadičky, podobně jako pracuje lidský krk anebo střeva. Rotující patky nebo rolny se posouvají po hadici, stláčejí ji a utěsňují. Tím se vytváří silný podtlak, který nasává médium do čerpadla. Když se dostane médium na konec hadice, je "vytlačené" ven přes výtlačné hrdlo. Menší typy peristaltických čerpadel mají hadičky instalované v sestavě rotoru vedle hnacího a ovládacího mechanismu. Průmyslová hadicová čerpadla mají hadici v litinovém tělese čerpadla, která je pro snížení tření a odvod tepla do poloviny ponořená v lubrikantu. Rotor je napojený na pohon čerpadla: motor, převodovku a řídící jednotku.

Peristaltic pumps: let's dive right in:

A Video On How Peristaltic Pumps Work

Peristaltická a hadicová čerpadla