261225386
Technologie

Jak fungují Piškotová čerpadla a čerpadla s rotačními písty?

Pracovní princip čerpadla s rotujícími vačkami je založen na protichůdném otáčení čerpacích elementů (rotorů) v komoře (rotorové skříni). Rotory jsou upevněné na hřídelích, které jsou umístěné v externí převodovce a uložené v ložiscích; ozubená kola jsou také na hřídelích.

Ozubená kola přenáší energii z hnací hřídele na hnanou hřídel a synchronizuje rotory tak, aby se při otáčení vzájemně nedotýkaly. Jakmile rotory přejdou okolo sacího hrdla, vytvořená dutina způsobí nárůst podtlaku, který zapříčiní vtok média do rotorové skříně.

Piškotová (vačková) čerpadla a jejich výhody

➤ Čerpání bez poškození: často jsou využívána v potravinářských aplikacích, protože piškotová čerpadla nepoškozují pevné částice v čerpaném produktu
➤ Větší velikost částic: velikost částic, která mohou být čerpána, jsou často větší u vačkových čerpadel než u jiných objemových čerpadel
➤ Kapaliny s nízkou viskozitou je možné čerpat se sníženým výkonem
➤ Bez kontaktu kovu s kovem
➤ Vhodné pro hygienické aplikace díky vynikajícím schopnostem CIP / SIP

Hlavní výhody použití piškotového čerpadla jsou dokonalá čisticí schopnost, snadná údržba a prodloužená životnost díky zdokonalené konstrukci. Piškotová (vačková) čerpadla znamenají spolehlivé a bezpečné čerpání potravin a farmaceutických surovin.

Aplikace pro piškotová čerpadla

Piškotová čerpadla mohou být použita v širokém spektru aplikací, několik (ne však všechny) uvádíme níže:

  • Polymery
  • Papírenství
  • Čerpání mýdel a aktivních látek
  • Barvy a barviva
  • Farmaceutické aplikace
  • Potravinářské aplikace

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Piškotová čerpadla a čerpadla s rotačními písty