261225386
Technologie

Pokyny pro návrh potrubí - nejvyšší výkon z vašeho čerpadla

1. Potrubí by mělo být co nejkratší.

2. Nesmí se objevit mnoho ohybů a ostré ohyby na potrubí.

3. Ohyby by měly být mírné & s velkým poloměrem, ideálně 10x vnitřní průměr hadice.

4. Napojení by mělo mít tvar Y a zamezte spojům tvaru T.

5. Průměr potrubí na sací straně by nikdy neměl být menší než vnitřní průměr hadice použité v čerpadle.

6. Ideálně by měla být velikost minimálně 150% velikosti čerpadla např. pro VF50, kde se používají hadice s vnitřním průměrem 50 mm nebo 2 palce, by měla být velikost minimálně 75 mm (prakticky DN80) nebo 3 palce. Širší průměry mohou být vyžadovány v případě, že produkt má specifickou hmotnost, viskozitu nebo potrubí má určitou délku. Prosím v takových případech kontaktujte svého distributora čerpadel Verderflex.

7. Tlumiče rázů nebo akumulátory vzduchu by se měly montovat taky blízko k sací a výtlakové přípojce, jak je to možné.

8. Blízko čerpadla umístěte krátkou, demontovatelnou část, aby byl snadný přístup k čerpadlu (např. při výměně hadice). Přednostně by to měla být flexibilní hadice.

9. Ve větvích by měly být zapojeny odpojovací ventily pro vypuštění média. Hadicové čerpadlo je hydrostatické čerpadlo a je dobrým zvykem umístit ve výtlakové větvi přetlakový ventil.

10. Namontujte demontovatelný průtokoměr ve větší vzdálenosti od čerpadla, aby pulzace čerpadla nenarušovala měření.

11. Na potrubí namontujte i tlumící prvky, aby se zmírnily vlivy pulzů na potrubí.

12. Kdykoliv se používají flexibilní hadicové spoje, ujistěte se, že hadice jsou vyrobené z vhodného elastomeru a jsou vhodně nadimenzované podle max. sacího a výtlakového tlaku systému.

13. V případech, že přepravovaná kapalina obsahuje částice, které mají tendenci usazovat se, doporučuje se použít horní přípojku do čerpadla jako vstupní přípojku.