261225386
Technologie

Co označují stupně krytí IP?

IP / Ingress Protection Rating & infomace ekvivalentu NEMA 

(uvedené informace slouží k prvnímu seznámení; detailní informace je si třeba vyžádat u odpovídajících agentur)

Číslo IP se skládá ve většině případů ze dvou číslic (např. IP 65), což odkazuje na stupeň krytí, které poskytuje obal nebo kryt.

První číslice značí ochranu před pevnými částicemi následovně:

0: bez zvláštní ochrany

1: chráněno před proniknutím pevných objektů větších než 50 mm

2: chráněno před proniknutím pevných objektů větších než 12 mm

3: chráněno před proniknutím pevných objektů větších než 2,5 mm

4: chráněno před proniknutím pevných objektů větších než 1 mm

5: chráněno před prachem

6: utěsněno před vnikáním prachu

Druhá číslice se týká ochrany před vnikáním kapalin následovně:

0: bez zvláštní ochrany

1: chráněno proti kapající vodě

2: chráněno proti kapající vodě, při náklonu 15° z normální polohy

3: chráněno proti vodní tříšti

4: chráněno proti stříkající vodě

5: chráněno proti tryskající vodě

6: chráněno proti intenzivně tryskající vodě

7: chráněno proti účinkům ponoření do vody

8: chráněno proti ponoření do vody

Příklad: IP66 = utěsněno před vnikáním prachu a chráněno před intenzivně stříkající vodou

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) hodnocení může být alternativně srovnáno se systémem hodnocení IP, jak je uvedeno níže. Další faktory, jako je ochrana před korozí, obsahuje NEMA systém. Více detailů v oficiální dokumentaci.

NEMA 1 =   IP10 

NEMA 2 =   IP11 

NEMA 3 =   IP54 

NEMA 4 =   IP56 

NEMA 4X = IP66 *další požadavky

NEMA 6 =   IP67 

NEMA 12 = IP52 

NEMA 13 = IP54

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you!