261225386
Technologie

Jak fungují peristaltická čerpadla?

Peristaltická čerpadla jsou objemová čerpadla, s jejichž pomocí je možné přepravit mnoho různých kapalin. Tato čerpadla nemají ventily, těsnění ani sedla a jejich provoz je velmi levný. Každé peristaltické čerpadlo obsahuje flexibilní hadici nebo hadičku, která umožňuje přepravu média. Poskytuje vysokou odolnost proti otěru a umožňuje snadné přečerpávání viskózních médií a médií s obsahem pevných částic.

Jak funguje peristaltické čerpadlo?

Pracovní princip peristaltických čerpadel je založený na "posunování" média v hadici při jejím stlačení a uvolnění. Vačky, které stlačují hadici, jsou upevněny na rotoru čerpadla. Princip činnosti těchto čerpadel je podobný tomu, jak naše tělo čerpá krev, potravu nebo vzduch.

Typy peristaltických čerpadel

Existují dva typy peristaltických čerpadel: hadicová čerpadla a peristaltická čerpadla. Čerpadla peristaltická (s hadičkou) jsou vhodná pro nízké průtoky, jsou plně programovatelná, s možností více hlav. Čerpadla hadicová (s hadicí) se výborně hodí pro čerpání médií s obsahem pevných částic.

Kde se peristaltická čerpadla používají?

Peristaltická čerpadla se používají v různých odvětvích. Často se používají pro čerpání kalů s vysokým obsahem pevných částic v těžebním průmyslu, pro čerpání bioplynu a v čistírnách, kde jsou abrazivní, hrubá a viskózní média. Peristaltická čerpadla se více používají pro chemikálie nebo v laboratořích.

Peristaltická čerpadla: seznamte se, prosím

Video, jak fungují peristaltická čerpadla


Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you!

Peristaltická čerpadla