261225386
Technologie

Jak fungují Odstředivá čerpadla?

Odstředivá čerpadla využívají hydrodynamický princip, kdy nejčastěji rotující oběžné kolo s vysokými otáčkami vytváří "radiální" nebo "axiální" tok média.

Proč použít odstředivé čerpadlo?

Tradiční odstředivé čerpadlo poskytuje velmi účinnou metodu přepravy kapalin ve velkých objemech, typicky s nízkou viskozitou a s malým obsahem pevných částic, avšak máme v nabídce i typy pro čerpání náročnějších kapalin. Pokud čerpadlo pracuje v oblasti BEP (best efficiency point - bod nejvyšší účinnosti), vyžaduje málo energine na čerpání vyšších objemů kapalin v porovnání s objemovými čerpadly. Srdcem odstředivého čerpadla je oběžné kolo, prvek, který přenáší energii z motoru do kapaliny. Oběžná kola jsou dostupná v otevřeném, uzavřeném a spirálovém provedení. Tato pestrost umožňuje čerpat kapaliny s vlastnostmi vody, kyseliny, louhy, kapaliny obsahující větší pevné částice jako jsou brambory nebo suspenze kalů, jako je například vápenné mléko pro úpravu vody.

Odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou