261225386
Technologie

Jak fungují Odstředivá čerpadla?

Odstředivá čerpadla využívají hydrodynamický princip, kdy nejčastěji rotující oběžné kolo s vysokými otáčkami vytváří "radiální" nebo "axiální" tok média.

Proč použít odstředivé čerpadlo?

Tradiční odstředivé čerpadlo poskytuje velmi účinnou metodu přepravy kapalin ve velkých objemech, typicky s nízkou viskozitou a s malým obsahem pevných částic, avšak máme v nabídce i typy pro čerpání náročnějších kapalin. Pokud čerpadlo pracuje v oblasti BEP (best efficiency point - bod nejvyšší účinnosti), vyžaduje málo energine na čerpání vyšších objemů kapalin v porovnání s objemovými čerpadly. Srdcem odstředivého čerpadla je oběžné kolo, prvek, který přenáší energii z motoru do kapaliny. Oběžná kola jsou dostupná v otevřeném, uzavřeném a spirálovém provedení. Tato pestrost umožňuje čerpat kapaliny s vlastnostmi vody, kyseliny, louhy, kapaliny obsahující větší pevné částice jako jsou brambory nebo suspenze kalů, jako je například vápenné mléko pro úpravu vody.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou