261225386
Technologie

Pracovní princip čerpadla s rotujícími vačkami je založen na protichůdném otáčení čerpacích elementů (rotorů) v komoře (rotorové skříni). Rotory jsou upevněné na hřídelích, které jsou umístěné v externí převodovce a uložené v ložiscích; ozubená kola jsou také na hřídelích.

Ozubená kola přenáší energii z hnací hřídele na hnanou hřídel a synchronizuje rotory tak, aby se při otáčení vzájemně nedotýkaly. Jakmile rotory přejdou okolo sacího hrdla, vytvořená dutina způsobí nárůst podtlaku, který zapříčiní vtok média do rotorové skříně.

Čerpadlo s rotačními písty