261225386
Technologie

Pracovní princip čerpadla s rotujícími vačkami je založen na protichůdném otáčení čerpacích elementů (rotorů) v komoře (rotorové skříni). Rotory jsou upevněné na hřídelích, které jsou umístěné v externí převodovce a uložené v ložiscích; ozubená kola jsou také na hřídelích.

Ozubená kola přenáší energii z hnací hřídele na hnanou hřídel a synchronizuje rotory tak, aby se při otáčení vzájemně nedotýkaly. Jakmile rotory přejdou okolo sacího hrdla, vytvořená dutina způsobí nárůst podtlaku, který zapříčiní vtok média do rotorové skříně.

Advantages Lobe Pumps

➤ Damage free: Often used in food applications because lobe pumps handle solids without damage to the product
➤ Larger particle size: the particle sizes that can be pumped are often larger in lobe pumps then in other positive displacement pumps
➤ Low viscosity liquids can be handled with diminished performance
➤ No metal to metal contact
➤ Suitable for hygienic applicatins due to superior CIP/ SIP capabilities

The core benefits of using a lobe pump are the perfect cleaning capabilities, the ease of maintenance and the extended life time thanks to the improved construction. Lobe pumps mean reliable and safe pumping of food and pharma related fluids.

Applications Lobe Pumps

Lobe pumps can be used in a variety of applications, like below, but are not limited to:

  • Polymers
  • Paper coatings
  • Soaps and surfactants
  • Paints and dyes
  • Pharmaceutical applications
  • Food applications

 

 

Čerpadlo s rotačními písty