261 225 386

Čerpadla

Dynamické míchadlo

Dynamické míchadlo (někdy se užívá termín "směšovač" či "mixér") Verdermix je ideální pro míchání všech kapalin, s nízkou nebo vysokou viskozitou, s nebo bez pevných částic, pro malé nebo velké nádrže. Materiál míchadla (dílů přicházejících do styku s kapalinou) je pečlivě vybírán na základě vstupní konzultace. Je třeba najít takový, který bude chemicky odolný vůči míchané kapalině.

Dynamické míchadlo

Video