261 225 386
About Verder

Nakládání s osobními údaji

1.    Úvod

Tyto informace o zacházení s osobními údaji se týkají osobních údajů osob, které jsou sbírány nebo používány společností Verder International B.V nebo jejich dceřinými či přidruženými společnostmi (dále jako „Verder“ nebo „my“). Ceníme si zájmu, který jste projevili o naši společnost, produkty a služby tím, že jste navštívili naše internetové stránky nebo související komunikační kanály, včetně našich stránek na sociálních sítích (společně označovány „Stránky“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení“) se týká veškerých osobních údajů, které společnost Verder shromažďuje, jestliže s ní vstupujete do kontaktu.

Toto Prohlášení vysvětluje, proč společnost Verder sbírá osobní údaje, jaké informace společnost Verder sbírá o Vás a dalších uživatelích Stránek, jak se sběr probíhá, co společnost Verder s těmito údaji provádí, jak je možné tyto poskytnuté údaje aktualizovat a řídit jejich používání. Prohlášení se může v průběhu času změnit, proto byste měli toto Prohlášení pravidelně pročítat.

Návštěvou Stránek přijímáte a souhlasíte s aktivitami společnosti Verder uvedenými v Prohlášení. Pokračováním v přístupu nebo používáním našich služeb i poté, co vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovaným Prohlášením.

1.1 Proč se Vás ptáme na sdílení osobních dat

Ptáme se Vás na sdílení Vašich osobních dat z následujících důvodů (kromě jiných):

 • Nákup výrobků Verder a služeb online
 • Zasílání informací o výrobcích Verder a službách
 • Ukládání informací pro budoucí komunikaci ze strany Verder
 • Pomoc při vývoji a zlepšování výrobků a služeb
 • Řešení problémů s produkty a službami
 • Zasílání osobních zpráv, speciálních nabídek a reklamy, které se týkají Vašich osobních zájmů, založených na informacích, které jste nám poskytli a informacích, které jsme posbírali díky cookies nebo podobných metod týkajících se Vašeho používání Stránek
 • Správa vztahů se zákazníky
 • Usnadnění přístupu k informacím
 • Posílení komunikace
 • Analýza a porozumění chování uživatelů
 • Implementace bezpečnostních programů
 • Zodpovězení Vašich dotazů nebo požadavků k Vašim výrobkům a službám, jakož i informování o jejich stavu.

Společnost Verder použije osobní data pouze k těm účelům, o kterých jste byli informováni.

1.2    Typ osobních údajů sbíraných a uchovávaných společností Verder

Společnost Verder shromažďuje informace následujícího typu: (i) informace poskytnuté uživatelem, (ii) získané automaticky, (iii) získané z cookies a srovnatelných technologií, (iv) získané z emailové komunikace, a (v) získané z jiných zdrojů.

(i)    informace poskytnuté uživatelem

Společnost Verder přijímá a ukládá informace, které vkládáte na Stránkách nebo jakýmkoliv způsobem poskytujete společnosti Verder. Společnosti Verder poskytujete informace, pokud např. vyhledáváte Stránky, poskytujete příspěvky, vytváříte si účet, kupujete výrobek nebo službu, odesíláte zprávu, přispíváte na fóru nebo pokládáte dotaz, pokud se přihlašujete k odebírání novinek nebo komunikujete se zákaznickou podporou. Výsledkem této činnosti je poskytnutí informací společnosti Verder jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a další kontaktní informace, emailová adresa, povolání a zájmy, dosažené vzdělání, oblast zájmů, osoby, kterým bylo zasláno zakoupené zboží, včetně adresy a telefonního čísla, obsah emailů společnosti Verder a finanční jakož i osobní informace, včetně čísla účtu.
Můžete zvolit, že určité informace neposkytnete, ale společnost Verder může následkem toho nedovolit využívání některých nabídek nebo informací.

(ii)    informace získané automaticky

Určité informace společnost Verder přijímá automaticky a ukládá je, jestliže vstoupíte do kontaktu se společností Verer a/nebo na Stránky. Příkladem těchto informací je adresa internetového protokolu („IP“) používaná pro připojení počítače k internetu, Vaše emailová adresa, informace o připojení a Vašem počítači jakož i typ a verze prohlížeče, Váš operační systém a platforma, plný jednotný lokátor zdrojů („URL“), cesta příchodu, procházení a odchod ze Stránek, včetně data a času, číslo cookie a výrobky a služby, které jste viděli nebo vyhledávali při používání Stránek.
Není možné smazat stopu Vaší aktivity ze Stránek. Je mnoho společností, které nabízí uživatelům utility sloužící k anonymní návštěvě internetových stránek. Společnost Verder nezakazuje používání těchto utilit. Avšak společnost Verder pak není schopná poskytnout Vám na svých Stránkách personalizované informace, pokud Vás společnost Verder nemůže identifikovat.

(iii)    informace získané z cookies a srovnatelných technologií

Stránky používají „cookies“ a/nebo srovnatelnou technologii pro získávání informací, jestliže se internetový prohlížeč připojí na Stránky. Cookies jsou alfanumerické identifikátory, které společnost Verder ukládá pomocí internetového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače, aby společnost Verder dokázala rozeznat Váš prohlížeč. Stále se vyvíjí nové informační technologie, které společnost Verder může využívat pro účely sběru dat. Předpokládá se používání těchto nových technologií a je v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Prohlášení.

(iv)    informace získané z emailové komunikace

Společnost Verder může získávat informace prostřednictvím emailové komunikace. Pokud otevřete email zaslaný společností Verder, mohou být do společnosti Verder odeslány informace ve zprávě o přečtení. Předpokládá to, že Váš počítač tuto funkci podporuje.

(v)    informace získané z jiných zdrojů

Společnost Verder může získávat osobní údaje o Vás i z dalších zdrojů a kombinovat je s osobními údaji získanými jiným způsobem. Společnost Verder např. může:

(a)    procházet Internet a vyhledávat relevantní a veřejně dostupný obsah

(b)    získávat aktualizované dodací informace a adresy od své přepravní služby nebo zdrojů (pokud se získají bez porušení práva nebo smlouvy), takže může opravit své záznamy a zasílat objednávky a komunikaci mnohem jednodušeji

(c)    přijímat zprávy od třetích stran, které poskytují informace od nebo o uživateli Stránek nebo potenciálních uživatelích Stránek (pokud se získají bez porušení práva nebo smlouvy); a

(d)    sbírat informace na Stránkách nebo pomocí Stránek přímo nebo s využitím agentů nebo nezávislých smluvních partnerů pro sběr a/nebo analýzu těchto informací (pokud se získají bez porušení práva nebo smlouvy).

Společnost Verder může Vaše osobní údaje sdílet

Máte možnost nezveřejňovat své osobní údaje. Pokud poskytujete své osobní údaje společnosti Verder, souhlasíte s používáním informací společností Verder, jak je uvedeno v tomto Prohlášení. Informace o Vás a dalších uživatelích je důležitá pro obchod společnosti Verder. Společnost Verder může sdílet informace, které sestavila, s poskytovateli služeb, obchodními partnery nebo dalšími třetími stranami v souladu s právními předpisy.

Protože společnost Verder pokračuje v rozvoji svých obchodních vztahů, je možné, že společnost Verder prodá jednu ze svých obchodních částí (buď prostřednictvím prodeje aktiv a pasiv, nebo prostřednictvím prodeje akcií (v obou případech zcela nebo částečně). V případě takového obchodu se obecné údaje o zákazníkovi předávají také. Informace o zákazníkovi (včetně osobních údajů) mohou být jako takové zveřejněny kupující společnosti.

Ve všech shora uvedených případech bude společnost Verder postupovat v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a dohodou uzavřenou s Vámi. Pokud bude společnost Verder vyžadovat Váš souhlas, vyžádáme si jej dříve, než poskytneme jakékoliv informace.

Společnost Verder provede opatření pro ochranu osobních údajů

Vnímáme a bereme vážně naši odpovědnost za ochranu osobních údajů, které jste svěřili společnosti Verder, před ztrátou, zneužitím nebo neautorizovaným přístupem. Společnost Verder využívá různé bezpečnostní technologie a organizační postupy pro zajištění ochrany Vašich osobních údajů. Např. máme implementované řízení přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery, uchováváme určitá data zašifrovaná, jako jsou finanční informace nebo jiná citlivá data.

Vaše práva s ohledem na Vaše osobní údaje

Jestliže jste poskytli společnosti Verder své osobní údaje, společnost Verder Vám poskytne přiměřený přístup k těmto informacím, abyste mohli využít svého práva podle zákonných předpisů (což může obsahovat právo na aktualizaci, úpravu nebo smazání osobních údajů). Pokud chcete mít přístup ke svým osobním údajům nebo pokud chcete využít některého jiného ze svých práv, prosím obraťte se na kontaktní osobu společnosti Verder.

Můžete zvolit neposkytování informací.

Můžete zvolit neposkytování informací společnosti Verder, což však Vám může zabránit v nákupu nebo přístupu k výhodným funkcím na Stránkách, nabídkám nebo informacím.
Stránky nejsou určené pro děti.
Stránky a výrobky, služby, a informace na Stránkách nejsou určené pro děti. Pokud je Vám méně než 18 let, neměli byste používat Stránky.

Propojení s dalšími internetovými stránkami

Během Vaší návštěvy Stránek se můžete setkat s odkazy na jiné internetové stránky, abyste se snáze dostali k informacím. Tyto internetové stránky mohou být provozovány nezávisle na společnosti Verder a mohou mít své vlastní informace nakládání s osobními údaji, prohlášení nebo ochranu osobních údajů. Pevně věříme, že si je přečtete a porozumíte, jak se zpracovávají Vaše osobní data v souvislosti s těmito stránkami, neboť nejsme zodpovědní za obsah stránek nepatřících společnosti Verder nebo jak takové stránky nakládají s osobními údaji.

Přenos údajů do jiných zemí

Chceme Vás lépe znát, abychom Vám lépe sloužili. Přitom respektujeme Vaše volby o tom, jak používat Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje je možné převést z Vaší země do jiné společnosti Verder v jiné části světa, která s Vámi může nadále komunikovat o výrobcích společnosti Verder, jejich službách nebo speciálních nabídkách, které Vás mohou zajímat.
Pokud to místní zákony vyžadují, vyžádáme si nejprve k přenosu osobních údajů do zahraničí souhlas.

Změny v tomto Prohlášení

Protože Stránky a obchod společnosti Verder se neustále mění, i toto Prohlášení se může během doby změnit. Používání informací, které společnost Verder shromažďuje, je vztaženo k Prohlášení v daném čase. Zveme Vás k pravidelné návštěvě Stránek, abyste mohli sledovat změny.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, pochybnost nebo poznámku týkající se zacházení s osobními údaji, prosím, zašlete nám svůj dotaz písemně na info@verder.cz

(verze 04/2018)