261225386
About Verder

Laboratorní přístroje

Divize společnosti Verder Scientic zahrnuje vysoce výkonné firmy, aktivní na poli přípravy vzorků (Retsch GmbH), optické analýzy částic (Retsch Technology GmbH), elementární analýzy částic (Eltra GmbH) a moderní tepelné úpravy (Carbolite Gero GmbH).

VERDER s.r.o. je v České a Slovenské republice distributorem přístrojů pro moderní mechanickou a tepelnou přípravu vzorků (Carbolite Gero), (Retsch) a charakterizaci částic (Retsch Technology).

V případě dotazů ohledně prodeje a servisu, prosíme, kontaktujte

VERDER s.r.o. (info@verder.cz nebo info@retsch.cz)

GSM: +420 603 547 119

Tel: +420 261 225 387

Carbolite Gero

Společnost založená ve Velké Británii je expertem v navrhování a výrobě vysokoteplotních pecí až do 1 800 °C s kapacitou od 1 do 10 000 litrů. Produkty Carbolite jsou vyváženy do celého světa a používány v průmyslu jako je například letecký a kosmický, keramický, metalurgický, hutnický, farmaceutický, elektronický, vývoj kompozitů a ve vědě o materiálech.

Kromě běžných spalovacích pecí a modelů pro tepelné zpracování vzorků se Carbolite specializuje na výrobu pecí používaných pro výzkum a testování moderních materiálů: uhlí, koksu, železa a jiných rud, testování zlata a jeho tání, testování fůze popela a jsou určeny i pro použití v čistých prostorách.

Od roku 1982 je GERO Váš kompetentní partner pro tepelnou úpravu materiálů ve standardních průmyslových pecích nebo speciálně navržených tepelných systémech. Odborníci z Gero Vám pomohou nalézt či navrhnout to nejlepší řešení dle Vašich požadavků.

Na základě našeho standardního výrobního programu (trubkové pece, vakuové pece, komorové pece) vyvíjíme a vyrábíme kompletní řešení pro komplexní procesy tepelné úpravy.

Dnes je GERO jedním z předních výrobců speciálních průmyslových pecí a pecí pro vysokoteplotní aplikace ve vakuu, inertním plynu nebo reaktivní atmosféře (např. vodíku).

RETSCH

RETSCH je světovým lídrem ve výrobě přístrojů pro homogenizaci laboratorních vzorků určených pro analýzu stejně jako přístrojů pro analýzu pevných částic pomocí prosévání.

Portfolio produktů zahrnuje mlýny a čelisťové drtiče, které jsou schopné snížit velikost částic na jakoukoliv jemnost. Prosévačky, zkušební síta a také další podpůrné technologie jako děličky vzorků, peletovací lisy či ultrazvukové čističky.

Přístroje RETSCH jsou v souladu s příslušnými normami a jsou používány při kontrole kvality, ve výzkumu a stojí za reprezentativní přípravou vzorků bez kontaminace.

RETSCH TECHNOLOGY

Retsch Technology vyvíjí a prodává optické měřicí systémy pro charakterizaci částic (velikost a tvar) v suspenzích, emulzích, koloidních systémech, prášcích a granulích, na základě dynamické analýzy obrazu a rozptylu laserového světla.

Měřicí rozsah velikosti částic sahá od 0,3 nm do 30 mm.

Velikost částic a tvar částic určují některé z nejdůležitějších vlastností materiálu, například chování toku částic, rozpustnost nebo jejich tekutost. Určení a udržení těchto vlastností hraje zásadní roli ve výrobě, výzkumu a v zajištění kvality.