261225386
About Verder

Laboratorní přístroje

Divize společnosti Verder Scientic zahrnuje vysoce výkonné firmy, aktivní na poli přípravy vzorků (Retsch GmbH), optické analýzy částic (Retsch Technology GmbH).

VERDER s.r.o. je v České a Slovenské republice distributorem přístrojů pro moderní mechanickou přípravu vzorků Retsch a charakterizaci částic Retsch Technology.

Laboratorní přístroje: příprava vzorků od Retsch (čelisťové drtiče, střižné mlýny, rotorové mlýny, kulové mlýny, kryogenní mletí, nožové mlýny, sítovací stroje, děliče vzorků) a optická analýza částic od Retsch Technology (Camsizer P4, Camsizer X2)

V případě dotazů ohledně prodeje a servisu, prosíme, kontaktujte

VERDER s.r.o. (info@verder.cz nebo info@retsch.cz)

GSM: +420 603 547 119

Tel: +420 261 225 387

___________________________________________________________________________________________________________________

Carbolite Gero

The UK-based company is an expert in designing and manufacturing high-temperature ovens and furnaces up to 1,800°C with capacities between 1 and 10,000 litres. Carbolite products are exported worldwide for use in industries such as aerospace, ceramics, metals, mining, pharmaceuticals, electronics, composites and materials science. In addition to routine ashing and heat treatment models as well as sample preparation and testing, Carbolite produces specialized furnaces and ovens used in advanced material research, coal, coke and iron ore testing, gold assay and melting, ash fusion testing, and clean room use.

 

Gero is specialized in the design and manufacturing of high-temperature furnaces up to 3,000 °C, with a strong focus on vacuum and special atmosphere applications. Based on more than three decades of experience, Gero’s objective is to develop innovative and economical solutions matching the customer’s individual requirements. The wide range of heat treatment applications covers industries such as ceramics, metals, pharmaceuticals, electronics, composites, materials science, as well as scientific research. 

Gero has gained a worldwide reputation for the high quality and reliability of their products. This is due to their dedicated customer focus, profound theoretical and practical knowledge of heat treatment technologies as well as an extensive sales and service network.

RETSCH

RETSCH je světovým lídrem ve výrobě přístrojů pro homogenizaci laboratorních vzorků určených pro analýzu stejně jako přístrojů pro analýzu pevných částic pomocí prosévání.

Portfolio produktů zahrnuje mlýny a čelisťové drtiče, které jsou schopné snížit velikost částic na jakoukoliv jemnost. Prosévačky, zkušební síta a také další podpůrné technologie jako děličky vzorků, peletovací lisy či ultrazvukové čističky.

Přístroje RETSCH jsou v souladu s příslušnými normami a jsou používány při kontrole kvality, ve výzkumu a stojí za reprezentativní přípravou vzorků bez kontaminace.

_________________________________________________________________________________________________________________

RETSCH TECHNOLOGY

Retsch Technology vyvíjí a prodává optické měřicí systémy pro charakterizaci částic (velikost a tvar) v suspenzích, emulzích, koloidních systémech, prášcích a granulích, na základě dynamické analýzy obrazu a rozptylu laserového světla.

Měřicí rozsah velikosti částic sahá od 0,3 nm do 30 mm.

Velikost částic a tvar částic určují některé z nejdůležitějších vlastností materiálu, například chování toku částic, rozpustnost nebo jejich tekutost. Určení a udržení těchto vlastností hraje zásadní roli ve výrobě, výzkumu a v zajištění kvality.