261 225 386
Technologie

Princip fungování rotačního zubového čerpadla

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením využívá principu opakovaného posunu pevného objemu media. Čerpadlo je vybaveno skříní, ve které jsou uložena dvě ozubená kola (vnější rotor a vnitřní pastorek) a půlměsíc. Jakmile se velké ozubené kolo poháněné elektromotorem začne otáčet, unáší pastorek a zuby obou kol začnou odpovídajícím způsobem zapadat do sebe. Volné prostory mezi jednotlivými zuby se naplní mediem a dopravují tak kapalinu mezi sací a výtlačnou přírubou. Tvar půlměsíce pak kompenzuje vložené kolo a zajišťuje tak těsnění mezi sacím a výtlačným otvorem.

Výhody zubového čerpadla s vnitřním ozubením - plynulý tok viskózních kapalin

Zubové čerpadlo má mnoho výhod díky tomu, že ozubené soukolí je vyrobeno s velmi malými tolerancemi a poskytuje vysoce efektivní výkon, pokud jde o sání a výtlak. Díky vlastnostem tvaru zubů obou kol a silovému chodu je zubové čerpadlo výjimečné při dopravě viskózních kapalin až do 100 000 cP, včetně čokolády, tuků, olejů a podobně.

Čerpadlo je schopno dopravovat kapaliny s pevnými částicemi i abrazivní materiály. Díky kumulativnímu a plynulému záběru zubů obou kol zvládne čerpat i kapaliny citlivé na střih, a to jemným a bezpulzním tokem. Průtok je přímo úměrný rychlosti otáčení rotoru, je nezávislý na tlaku, což poskytuje uživateli mnohem větší kontrolu a spolehlivost.

Výhody zubového čerpadla s vnitřním ozubením - vynikající technické řešení

Díky tvaru ozubených kol a způsobu jejich instalace zvládne čerpadlo vysoké teploty medií (přibližně 300 ° C, u některých modelů dokonce vyšší) a zvládne taktéž vysoké systémové tlaky.

Čerpadlo lze provozovat reverzibilně, což umožňuje dopravu media v obou směrech. Vzhledem k minimálním tolerancím má čerpadlo vysokou sací schopnost a při dodržení dalších kritérií může fungovat jako samonasávací.

Napříč mnoha instalacemi jsme zjistili, že pokud bude čerpadlo dopravovat kapalinu v procesu tak, jak je specifikováno, bude pracovat s velmi vysokou účinností a nízkými náklady na plánovanou údržbu.

Aplikace pro zubové čerpadlo s vnitřním ozubením

Čerpadlo s vnitřním ozubení vyniká zvláště při dopravě „čistých“ viskózních kapalin. Zubová čerpadla se také běžně používají u kapalin s nižší viskozitou, kde je vyžadován konstantní průtok při vysokém tlaku, například při napájení hořáku naftou. 

  • čokolády, tuky a oleje
  • pryskyřice a polymery
  • asfalt a dehet
  • palivo a maziva
  • rozpouštědla 
  • mýdlo a výrobky osobní péče

 

Tok kapaliny a ozubený mechanismus

Na obrázku vpravo vidíte tok kapaliny v čerpadle a ozubené soukolí. Průtok generují dvě ozubená kola - rotor (1) a pastorek (2), který je rotorem poháněn. Při otáčení ozubených kol je kapalina čerpána do prostorů s půlměsícem (3) a šetrně dopravována směrem k výtlaku, kde ozubená kola do sebe zapadají, uzavírají prostor a vytlačují kapalinu. Výsledkem je stálý, plynulý tok bez pulzací.

Kontaktujte mě ohledně mé žádosti

Máte nějaké otázky ohledně výběru čerpadla? Chcete vědět, které čerpadlo je pro Vás nejlepší? Nechte nám na sebe kontakt a bližší informace a náš produktový specialista vám zavolá.