261 225 386
Technologie

Jak pracují zubová čerpadla?

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je objemové čerpadlo, které využívá sestavu rotoru a vloženého kola pro vytvoření průtoku. Sestava je oddělená, využívá přilehlý půlměsíc mezi vnitřním a vnějším ozubením. Otáčením vloženého kola se v prostorech vytvořeným půlměsícem dopravuje v mezerách zubů kapalina k výtlaku.

Na jaké kapaliny a aplikace je toto čerpadlo vhodné?

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je vhodné pro viskózní kapaliny jako je olej, bitumen, tuky, sirupy, čokoláda a živice. Čím je produkt viskóznější, tím vyšší je účinnost pracovního principu tohoto čerpadla. Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je vhodné pro kapaliny s viskozitou do 100.000 cSt!

Jak fungují zubová čerpadla s vnitřním ozubením?

Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je samonasávací a funguje na principu "přesunování" čerpaného produktu (patří do skupiny objemových čerpadel). Tok kapaliny zajišťují dva rotory (vnější rotorové ozubené kolo a vnitřní vložené kolo). Když se rotorové kolo začne otáčet, pohybuje se vložené kolo v jeho zubech a posunuje čerpaný produkt k výtlaku. K tomuto posunování dochází v prostorech mezi zuby. V komoře čerpadla je dále půlměsíc, který uzavírá volný prostor mezi zuby. Když se ozubená kola zatahují, kapalina se pomalu vytlačje z čerpadla. Výsledkem je konstantní hladký tok bez pulzů.

 

 

 

Kontaktujte mě ohledně mé žádosti

Máte nějaké otázky ohledně výběru čerpadla? Chcete vědět, které čerpadlo je pro vás nejlepší? Nechte nám na sebe kontakt a bližší informace a náš produktový specialista vám zavolá.

Zubová čerpadla