261 225 386
Technologie

Pokyny pro návrh potrubí - nejvyšší výkon z vašeho čerpadla

1. Potrubí by mělo být co nejkratší.

2. Nesmí se objevit mnoho ohybů a ostré ohyby na potrubí.

3. Ohyby by měly být mírné & s velkým poloměrem, ideálně 10x vnitřní průměr hadice.

4. Napojení by mělo mít tvar Y a zamezte spojům tvaru T.

5. Průměr potrubí na sací straně by nikdy neměl být menší než vnitřní průměr hadice použité v čerpadle.

6. Ideálně by měla být velikost minimálně 150% velikosti čerpadla např. pro VF50, kde se používají hadice s vnitřním průměrem 50 mm nebo 2 palce, by měla být velikost minimálně 75 mm (prakticky DN80) nebo 3 palce. Širší průměry mohou být vyžadovány v případě, že produkt má specifickou hmotnost, viskozitu nebo potrubí má určitou délku. Prosím v takových případech kontaktujte svého distributora čerpadel Verderflex.

7. Tlumiče rázů nebo akumulátory vzduchu by se měly montovat taky blízko k sací a výtlakové přípojce, jak je to možné.

8. Blízko čerpadla umístěte krátkou, demontovatelnou část, aby byl snadný přístup k čerpadlu (např. při výměně hadice). Přednostně by to měla být flexibilní hadice.

9. Ve větvích by měly být zapojeny odpojovací ventily pro vypuštění média. Hadicové čerpadlo je hydrostatické čerpadlo a je dobrým zvykem umístit ve výtlakové větvi přetlakový ventil.

10. Namontujte demontovatelný průtokoměr ve větší vzdálenosti od čerpadla, aby pulzace čerpadla nenarušovala měření.

11. Na potrubí namontujte i tlumící prvky, aby se zmírnily vlivy pulzů na potrubí.

12. Kdykoliv se používají flexibilní hadicové spoje, ujistěte se, že hadice jsou vyrobené z vhodného elastomeru a jsou vhodně nadimenzované podle max. sacího a výtlakového tlaku systému.

13. V případech, že přepravovaná kapalina obsahuje částice, které mají tendenci usazovat se, doporučuje se použít horní přípojku do čerpadla jako vstupní přípojku.

Kontaktujte mě ohledně mé žádosti

Máte nějaké otázky ohledně výběru čerpadla? Chcete vědět, které čerpadlo je pro vás nejlepší? Nechte nám na sebe kontakt a bližší informace a náš produktový specialista vám zavolá.