261 225 386
Technologie

Příručka chemické odolnosti

Testování materiálu hadičky ponořením

Jistě existuje mnoho erudovaných řešení jak ověřit chemickou odolnost, dostačuje však i test ponořením

  • Ponořte polovinu testované hadičky do uzavřené nádoby na 48 hodin
  • Potom tuto část porovnejte s druhou polovinou, zda nemá příznaky chemického působení, nabobtnání, zkřehnutí atd. – to vše ukazuje na nevhodný materiál hadičky pro dané médium.

Testování materiálu hadic ponořením

Pokud chcete zjistit, zda čerpaný roztok může mít chemickou reakci s konkrétním typem hadice, měli byste provést zkoušku chemické odolnosti. Měřením změn tvrdosti gumy a přítomností nebo nepřítomností nabobtnání je možné předpovědět, zda je výrobek a konkrétní typ hadice VERDERFLEX kompatibilní. Taková zkouška poskytne informaci o chemické odolnosti gumy, avšak neurčí životnost nebo výkonnost hadice, protože specifické hodnoty životnosti a výkonu hadice se dají odvodit jen z posouzení výkonu hadice v čerpadle při specifickém použití.

 *Předpokládá se, že informace uvedené v příručce o chemické odolnosti jsou správné. Verderflex nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, které obsahuje. Je povinností uživatele zjistit si chemickou odolnost v rámci své aplikace.

Kontaktujte mě ohledně mé žádosti

Máte nějaké otázky ohledně výběru čerpadla? Chcete vědět, které čerpadlo je pro vás nejlepší? Nechte nám na sebe kontakt a bližší informace a náš produktový specialista vám zavolá.