0878407370
Pumps
  • Подзаглавие
  • Технически данни
  • Сваляния

Серията Verdergear R зъбни помпи с вътрешно зацепване са подходящи за изпомпване на флуиди, изискващи спрециален режим на изпомпване, без пулсации. Примерните течности са високовискозни флуиди като мазнини, масла, бои, шоколда или битум.

Зъбни помпи

Зъбните помпи са иделано решение за приложения изискващи равномерно изпомпване и измерване. За по-специални флуиди е налична версия на помпи с PTFE покритие. Помпита са също подходящи за OEM приложения. Серията е разделена на Verdergear зъбни помпи, Verdergear Small и помпи за по-високи дебити Verdergear Process (произведени от Liquiflo). Вашите предимства: Без пулсации Високо ниво на прецизност при дозиране Самозасмукващи Корозийно-устойчиви материали Безонасни по отношение към околната среда, благодарение на магнитния куплунг

Характеристики
Макс. дебит 12.6 m3/h
Макс. (нагнетателно) налягане 16 bar
Макс. температура 300 °C
Макс. размер на частици 0 mm
Сертификати ATEX 
Вискозитет 25000 mPa.s
Max. system pressure 16 bar
Temperature range -60 _ +300 °C

pas de Téléchargement disponible."