0878407370

помпи

Verdergear R

Серията Verdergear R зъбни помпи с вътрешно зацепване са подходящи за изпомпване на флуиди, изискващи спрециален режим на изпомпване, без пулсации. Примерните течности са високовискозни флуиди като мазнини, масла, бои, шоколда или битум.

Verdergear R

Curious about the price of a gear pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the centrifugal pump download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Макс. температура Макс. размер на частици Сертификати Technosheet

R35

3.7 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R40

7 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R50

12.6 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R65

20.5 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R80

43 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R105

75.5 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R151

114 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R180

163 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R200

265 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

R250

350 m3/h 16 bar 300 °C 0 mm ATEX 

Video