0878407370

помпи

Статични миксери

Статичните миксери Verdermix са идеални за работа с всички видове течности "on-line" процеси, с нисък или висок вискозитет, със или без твърди вещества и се предлагат в най-различни метални и пластмасови конфигурации. Най-лесният и най-икономичен начин за смесване на различни продукти. Всички смесители се доставят с "гаранция на процеса''.

Статични миксери

Curious about the price of a mixer?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a quote. 

Video