0878407370

помпи

Динамични миксери

Динамичните смесители Verdermix са идеални за смесване на всички видове течности с нисък или висок вискозитет, с или без твърди вещества, за малки или много големи резервоари. Можете да избирете от варианти с директво задвижване или задвижвани от редуктор. Материалите на "мокри части" ще бъдат адаптирани към данните на процеса.

Динамични миксери

Curious about the price of a mixer?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a quote. 

Video