0878407370
помпи

Verdermix

Verdermix статични и динамични миксери са идеални за работа с всички видове течности, с нисък или висок вискозитет, със или без твърди примеси и се предлагат в много различни конфигурации от метал или пластмасови материали. Всички миксери се доставят с гарантиране на процеса.

Advantages Verdermix static and dynamic mixers

√ Verdermix static and dynamic mixers are ideal for handling all kind of liquids, with low or high viscosity, with or without solids and available in many different metal and plastic configurations.  

√ Every mixer/agitator is specified according to a customer's exact requirements with the size, material, impeller type, motor requirements etc.

√ Verdermix mixers are built and tested in-house in the Verder manufacturing facility to guarantee the quality finish expected of a Verder product.

Знаете ли на какви изисквания трябва да отговаря Вашта помпа? Конфигуриране