0878407370
Pumps

VE DUAL PH-CHLORINE

The VE DUAL ph-Chlorine is an all in one solution of instrument plus solenoid metering pumps, to check and adjust pH and free Chlorine parameters in the water. High chemical compatibility is guaranted by PVDF pump head and valves.

Поискай оферта!
  • Подзаглавие
  • Технически данни
  • Сваляния

The Dual series of pumps in Verderdos range, offer a compact all in one solution for monitoring water parameters like pH, Redox, Chlorine and T° via a built in instruments and solenoid metering pumps to adjust those parameters. The VE DUAL series of pumps offer a wide degree of settings to the installer and are easy to program and mantain.

Соленоидни дозиращи помпи

Дозиращите системи и помпи Verderdos е ново допълнение към продуктова гама на Вердер България и се състои от електромагнитни соленоидни дозиращи помпи Verderdos и аксесоари към тях. Дозиращите помпи и системи от гама Verderdos са идеални помпи за прецизно дозиране в най-различни приложения, където точността е от решаващо значение. Всички продукти са сертифицирани, като най-срещнати приложения са: пречистване на водите, дозиране на химикали, професионални почиставащи машини, дозиране на различни компоненти в ХВП и производство на козметични продукти, автомати за пълнене на бутилки и други OEM приложения. В пречистване на водата, дозиращи помпи и системи Verderdos се използва за дозиране на химикали, за неутрализиране на всички видове замърсители. Дозирането на химикали е най-често използвано за обработка на отпадъчни води, като част от процеса на анаеробно смилане за генериране на енергия от органични отпадъци и почистването на промишлените отпадъчни води които да бъдат върнати обратно в естествения воден цикъ;. Типичните приложения включват: рН буфериране, отстраняване на фосфатите и дозирането на варното мляко.

Характеристики
Макс. дебит 10 l/h
Макс. (нагнетателно) налягане 5 bar
Pump head material PVDF
Свързване 4x6 mm
Valves material PVDF
Protection degree IP65
Parameters pH-Chlorine