087 8407373

помпи

Панели VE

Гамата от помпи на Verder pumps има разнообразни и различаващи се модели за различните приложения от пречистването на отпадна вода, питейна вода, до плувните басейни. Някои от помпите Verderdos и Verderflex могат да се монтират на предварително приготвени панели, окомплектовани с всички необходими принадлежности за инсталирането им на място и готови за включване. Всички панели са опроводени и със клас на защита IP65 с лесен достъп до съединенията и опростени плъзгащи се скоби за демонтиране на възлите при необходимост от техническо обслужване или смяна. Таблата са идеални в случаите, когато пунктовете за отчитане и дозиране са в близост един до друг и когато пространството е от значение, но също така спомагат за ускоряване на настройката на системата и за икономия на време и пари. Всички базови конфигурации могат при поискване да бъдат пригодени към изискванията на клиента.

Панели VE

Интересувате се от цената на дозираща помпа?

Нашите експерти могат да ви помогнат да изберете правилната помпа за вашия процес!Кликнете тук, за да поискате безплатна консултация

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Pump head material Свързване Valves material Technosheet

VE DUAL PH-RX

 l/h 5 bar PVDF  4x6 mm PVDF 

VE DUAL PH-CHLORINE

10 l/h 5 bar PVDF  4x6 mm PVDF 

Video