0878407370

помпи

Verderbar SH

Помпите за придвижване на твърди вещества с хидравлично задвижване, с бутално-плунжерна конструкция, са подходящи даже и за ненютонови течности. Помпите се състоят от 4 елемента: помпата, хидравличния елемент за задвижване, захранващия винт, управляващ пулт с PLC.

Verderbar SH

Curious about the price of a piston diaphragm pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the piston diaphragm pump download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Макс. температура Solids concentration Сертификати Technosheet

SH-E

103 m3/h 40 bar 200 °C 35  ATEX 

SH-F

103 m3/h 64 bar 200 °C 35  ATEX 

SH-K

75 m3/h 100 bar 200 °C 35  ATEX 

SH-D

75 m3/h 140 bar 200 °C 35  ATEX 

Video