0878407370

помпи

Verderbar HP-HPT

За почистване под високо налягане приложения, изискващи до 16,0 MPa, ABEL предлага серия триплекс бутални помпи, която е доказала стойността си много пъти, особено когато се използват за почистване на филтърния плат и мембранни филтър преси.

Verderbar HP-HPT

Curious about the price of a piston diaphragm pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the piston diaphragm pump download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Макс. размер на частици Solids concentration Сертификати Technosheet

HP-10

6.5 m3/h 16 bar 3 mm 25  ATEX 

HPT-12

80 m3/h 64 bar 4 mm 25  ATEX 

HP-16

12.5 m3/h 16 bar 5 mm 25  ATEX 

HPT-20

80 m3/h 100 bar 5 mm 25  ATEX 

HP-25

25 m3/h 16 bar 5 mm 25  ATEX 

HPT-32

70 m3/h 160 bar 8 mm 25  ATEX 

HPT-50

40 m3/h 250 bar 7 mm 25  ATEX 

Video