0878407370

помпи

Verderbar EM

Серията помпи EM включва електромеханични двойно-диафрагмени помпи (мембранни) за използвани в най-различни промишлени процеси. Вградената метална сърцевина на всяка една от мембраните е напълно покрита от материала на мембраната в зоната на изпомпване, осигурявайки по този начин свеждане до минимум на възможността за замърсяване на изпомпваната течност.

Verderbar EM

Curious about the price of a piston diaphragm pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the piston diaphragm pump download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Макс. размер на частици Suction port Discharge port Technosheet

EM 015

1.25 m3/h 8 bar 3 mm 3/4 in 1/2 in

EM 020

2.5 m3/h 8 bar 4 mm 1 in 3/4 in

EM 025

5 m3/h 8 bar 6 mm 1 1/2 in 1 in

EM 040

10 m3/h 8 bar 8 mm 2 in 1 1/2 in

EM 050

20 m3/h 8 bar 10 mm 3 in 2 in

EM 080

40 m3/h 5,7 bar 12 mm 4 in 3 in

EM 100

60 m3/h 4,5 bar 15 mm 5 in 4 in

EM 125

80 m3/h 5,7 bar 12 mm 6 in 5 in

EM 150

120 m3/h 4,5 bar 15 mm 8 in 6 in

Video