087 8407373
Pumps
  • Подзаглавие
  • Технически данни
  • Сваляния

Verderbar MT серия

Серия P е изработена за да осигури най-гъвкавия процес на дозиране. Помпата може да се използва за изпомпване на най-различни течности от ултрачиста вода до вискозни флуиди. Помпите се управляват чрез използване на честотен преобразувател с което се повишава надежността и точността на дозиращия процес. Дизайнът на помпата с няколко мембрани осигурява линеен работен режим с ниско ниво на пулсации, което отговаря на изисквания на стандарта API 675 или даже ги надхвърля.

Помпи за тежък работен режим

Характеристики
Макс. дебит 30,28 l/h
Макс. (нагнетателно) налягане 241 bar
Макс. температура 121 °C
Макс. размер на частици 0,2 mm
Сертификати ATEX, API 675 
Вискозитет 2000 mPa.s