087 8407373
Pumps
  • Подзаглавие
  • Технически данни
  • Сваляния

Бутално-диафрагмените помпи са идеално решение за приложения изискващи високи налягания, до 170 бара. Помпите имат много компактна конструкция и затова, в сравнение с конвенционалните модели помпи за високо налягане са на много по-ефективни енергийно. Работния им режим осигурява поток почти без пулсации, а благодарение на голямо разнообразие от конструктивни материали, те могат де се използват в най-различни индустрии. Благодарение на херметически затворена конструкция, е възможно изпомпване на агресивни, кристализащи вещества или на течности със съдържание на твърди частици.

Помпи за тежък работен режим

Характеристики
Макс. дебит 9.3 l/min
Макс. (нагнетателно) налягане 103 bar
Макс. температура 121 °C
Макс. размер на частици 0,2 mm
Сертификати ATEX 
Вискозитет 1000 mPa.s