0878407370

помпи

Verderbar Помпи за тежък работен режим

Помпите ABEL за високо налягане и за предвижване на течности с високо съдържание на твърди частици, се използват в най-различни приложения заедно със съществуващата гама Вердер перисталтични и ексцентрик-винтови помпи.  

Технологията, използвана в ABEL помпи, позволява придвижване на флуидите считани за "трудни за изпомпване" да бъдат преместени на огромни разстояния, осигурявайки значително спестяване на разходи в сравнение с традиционните конвейерни системи. Серията ABEL включва електрически мембранни помпи за трудни работни условия, бутални и хидравлични мембранни помпи, позволяващи изпомпване на течности с твърдо съдържание над 50%, осигурявайки нагнетателно налягане до 250 бара и дебити до 600 м³/час.  

Помпите ABEL представляват идеално ререшение за изпомпване на утайки и шлам. Нагнетателния капацитет представя възможност за повишаване на ефективността на филтър-пресите. Други приложения включват трансфер на утайки, захранване на инцинератори и различни дозиращи приложения. Области на приложимост са: вода и ПСОВ, производство на керамика, минно-добивна индустрия, цемент, химическа промишленост, нафтохимическа промишленост и производство на автомобили.

Verderbar Hydracell by WannerVerderbar by Abel

Verderbar Помпи за тежък работен режим

Curious about the price of a piston diaphragm pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the piston diaphragm pump download page. 

G  серия
P серия
MT серия
Verderbar EM
Verderbar HMT-HMQ
Verderbar HP-HPT
Verderbar SH