0878407370
помпи

Verderbar

Помпите ABEL за високо налягане и за предвижване на течности с високо съдържание на твърди частици, се използват в най-различни приложения заедно със съществуващата гама Вердер перисталтични и ексцентрик-винтови помпи. Технологията, използвана в ABEL помпи, позволява придвижване на флуидите считани за "трудни за изпомпване" да бъдат преместени на огромни разстояния, осигурявайки значително спестяване на разходи в сравнение с традиционните конвейерни системи. Серията ABEL включва електрически мембранни помпи за трудни работни условия, бутални и хидравлични мембранни помпи, позволяващи изпомпване на течности с твърдо съдържание над 50%, осигурявайки нагнетателно налягане до 250 бара и дебити до 600 м³/час. Помпите ABEL представляват идеално ререшение за изпомпване на утайки и шлам. Нагнетателния капацитет представя възможност за повишаване на ефективността на филтър-пресите. Други приложения включват трансфер на утайки, захранване на инцинератори и различни дозиращи приложения. Области на приложимост са: вода и ПСОВ, производство на керамика, минно-добивна индустрия, цемент, химическа промишленост, нафтохимическа промишленост и производство на автомобили.

Curious about the price of a piston diaphragm pump?


Our experts can help you with the right pump for your process. Please contact us, by sending an emailYou can also send us your contact information and we will be happy to get in touch with you! 

Verderbar
Знаете ли на какви изисквания трябва да отговаря Вашта помпа? Конфигуриране