0878407370

помпи

Verderflex VP панели

Гамата помпи Verder се състои от най-различни модели за различни приложения от пречистване на водата, обработване на вода за питейни цели или на водата за плувни басейни. Няколко от модулите Verderdos и Verderflex могат да бъдат монтирани на предварително сглобени панели, които са снабдени с всички необходими аксесоари, които да бъдат доставени на място и готови за включване. Всички панели са окабелени и IP65 с лесни за свързване връзки и прости плъзгащи скоби за демонтаж на устройствата, ако е необходима поддръжка или подмяна. Панелите са идеални, когато дозата и точката за четене са близки една до друга и пространството е проблем, но също така и за ускоряване на настройването на системата и спестяване на време и пари. Всички базови конфигурации могат да бъдат персонализирани по искане на клиента.

Verderflex VP панели

Curious about the price of a peristaltic pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the peristaltic pump download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Материал на шлауха Свързване Protection degree Technosheet

VP DUAL PH-RX

3 l/h 1 bar Santoprene  4x6 mm IP55 

VP DUAL PH-CHLORINE

3 l/h 1 bar Santoprene  4x6 mm IP55 

Video