0878407370

помпи

Verderflex Vantage 5000

Семейството на помпи Verderflex Vantage 5000 е новата генерация на кутийни маркучови помпи, които съчетават прецизността на дозиране и точност при подаване с високо налягане за впръскване, с интуитивен сензорен екран на потребителския интерфейс и порт за USB архивиране на данни. Помпите са предвидени с опция за отдалечен контрол опции сигнали включват включват 0-10V, 4 до 20mA и входове и изходи за тахометър с опция за опто изолация и допълнителни входове и изходи.

Up to 30 dosing tasks can be programmed via the intuitive touch display, which can be saved and transferred via the USB interface. A start delay, a variable start and end phase as well as an Auto-Re-Start option is possible. Thanks to the FDA-certified tubing the Vantage 5000 can be used in chemical dosing or in the food industry (e.g. bottling, aroma dosing). 

Verderflex Vantage 5000

Curious about the price of a peristaltic pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the peristaltic pump download page. 

Technical data

Type Protocol Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Turn down ratio Protection Class Technosheet

Vantage 5000 MODBUS

MODBUS RTU  6600 ml/min 7 bar 4096:1  IP66, NEMA 4X 

Vantage 5000 Control

6600 ml/min 7 bar 4096:1  IP66, NEMA 4X 

Vantage 5000 Remote

6600 ml/min 7 bar 4096:1  IP66, NEMA 4X 

Vantage 5000 SCADA LV

Opto isolated 24V DC  6600 ml/min 7 bar 4096:1  IP66, NEMA 4X 

Vantage 5000 SCADA HV

Opto isolated 115V AC  6600 ml/min 7 bar 4096:1  IP66, NEMA 4X 

Video