0878407370

помпи

Миксиращи технологии

Новата серия помпи е базирана на утвърдените и EHEDG сертифицирани помпи FP2, с отворено работно колело и FP3, със затворен импелер. Осъществяват ефективно смесване и миксиране. Помпите се използват за миксиращи, хомогенизиращи и диспергиращи приложения. Смесването/ хомогенизацията се осъществява от работното колело и иновативният перфориран статор (патент). Целта е да се получи еднороден разтвор на две течностис различни вискозитети и плътност. Също така да се намали размерът на частиците при емулсии итака да се получи по-стабилен продукт.

Миксиращи технологии

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the Packo centrifugal download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Вискозитет Вид на импелера Сертификати Technosheet

SFP2/32-160

35 m3/h 2,5 bar 750 mPa.s Open  EN 1935, FDA, USP, ATEX 

SFP2/40-160

50 m3/h 2,5 bar 750 mPa.s Open  EN 1935, FDA, USP, ATEX 

SFP3/80-160

130 m3/h 2 bar 1000 mPa.s Closed  EN 1935, FDA, USP, ATEX 

SFP3/100-200

200 m3/h 5 bar 1000 mPa.s Closed  EN 1935, FDA, USP, ATEX 

Video