0878407370

помпи

Verderpro VPD (дозиране)

The VPD модел е разработен специално за изпомпване и дозиране без пулсации на по-малък диапазон дебити. Подходящ за ниско-вискозни до високо-вискозни течности, съдържащи твърди частици и за изпомпване на агресивни течности.

Verderpro VPD (дозиране)

Curious about the price of a screw channel pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a quote. 

Video