0878407370

помпи

Verderair помпи с два потока

Мембранната помпа с двоен колектор позволява на изпомпващите камери да действат като две различни помпи. Разделянето на камерите дава възможност за изпомпване на две течности едновременно или смесването на две течности при изпомпването. Диафрагмена помпа с двоен колектор може, например, да изпомпва UV боята към печатната преса и изпомпва остатъчния UV лак от събиращия съд, разположен под същата машина. Капацитетът на двете изпомпващите камари е винаги една и съща, така че боята в пресата никога няма да се прелее, а цилиндрите ще абсорбират боята напълно.

Verderair помпи с два потока

Curious about the price of a diaphragm pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the diaphragm download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Air conn. Liquid conn. Maximum suction lift (dry) Technosheet

VA15 SM

2 x 28 l/min 7 bar 1/4" BSP/NPT  1/2" BSP/NPT  4,5 m wc

VA20 SM

2 x 30 l/min 7 bar 1/4" BSP/NPT  3/4" BSP/NPT  4,5 m wc

Video