0878407370

помпи

Verderair CONT-EX

Въздушно задвижваните мембранни Verderair CONT EX са произведени от полиетилен с електрическа проводимост, имат стандартна АТЕХ сертификация и са налични в 4 типоразмера. В зависимост от приложението, помпите се предлагат със сферични клапани (за изпомпване на твърди частици) или с цилиндрични клапани (за по-висок капацитет на засмукване).

Verderair CONT-EX

Curious about the price of a diaphragm pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the diaphragm download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Макс. температура Max. Suction lift dry Max. Suction lift wet Technosheet

VA-C10

13 l/min 7 bar 70 °C 0,7 m wc 8 m wc

VA-C20

21 l/min 7 bar 70 °C 2 m wc 8 m wc

VA-C50

61 l/min 7 bar 70 °C 3,5 m wc 9 m wc

VA-C130

105 l/min 7 bar 70 °C 4,5 m wc 9 m wc

Video