0878407370

помпи

Verderair Пневматични двойно-диафрагмени помпи

Двойно-диафрагмените помпи Verderair са идеално решение за приложения които изискват повече от прехвърляне на течности. Тяхното използване дава възможност за придвижване без никакъв проблем на течности със съдържание на твърди частици, за трансфер на вискозни или липкави течности.

Verderair Пневматични двойно-диафрагмени помпи

Curious about the price of a diaphragm pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the diaphragm download page. 

Verderair VA
Verderair Pure
Verderair HI CLEAN
VA с електрическо задвижване (EODD)
Verderair високонапорни помпи Verderair високонапорни помпи
Verderair помпи с два потока
Verderair варелни помпи
Verderair CONT-EX