087 8407373

помпи

Verderhus

Идеални за придвижване на флуиди със съдържание на твърди частици, дълги влакна, кални води, шламове и др. Помпите HUS осигуряват висока ефективност с нисък разход на енергия, благодарение на специалната форма на ротора. Специалния винтообразния дизайн на ротора осигурява пълното изтласкване на изпомпваната течност от корпуса на помпата. Спираловидния дизайн на ротора премахва проблема с рестартиране на помпата след спиране. Това може да се случи при контакт с течности, имащи висока плътност и склонност към утаяване. Ефективността на помпата се увеличава, когато вискозитет на флуида се увеличава, в крайна сметка се гарантира максимална ефективност при изпомпване на по-гъсти течности. Серията Verderhus е налична в повече размери, вариращи от 50 до 200 мм.

Предимствата на помпите Verderhus 

√ Центробежно-шнековите помпи Verderhus са подходящи за работа с течливи шламове, утайки и със съдържание на твърди частици, като например в пречистването на отпадъчни води, като гъсти утайки, отпадни води и рециркулация на варно мляко;

√ Центробежно-шнековите помпи Verderhus са подходящи за работа с течливи шламове, утайки и със съдържание на твърди частици, където традиционните центробежни помпи биха се сблъсквали с проблема на бързо износване, а помпите с позитивно изместване биха имали по-скъпи разходи за жизнения цикъл.

√ Отличните приложения, където Verderhus са най-удачното решение са в пречистването на отпадъчни води, за изпомпване на плътни утайки, или рециркулация на варното мляко.

Verderhus

Интересувате се от цената на винтова помпа?

Нашите експерти могат да ви помогнат да изберете правилната помпа за вашия процес!Кликнете тук, за да поискате безплатна консултация.