0878407370

помпи

Verdermag Центробежни помпи с магнитно задвижване

Verder има дългогодишен опит в изработване на магнитно задвижващи центробежни помпи и е експерт в избора на най-подходящо решение за изпомпване за вашето приложение. Магнитно задвижвани помпи се използват в широк спектър приложения от промишлени области.

Advantages Verdermag centrifugal pumps

✔ Low flow OEM systems such as circulation of acids and solvents
✔ Transfer of industrial chemicals such as CIP, Acids, Solvents
✔ Thermal oil circulation between -100oC and +200oC
✔ Circulation in high pressure systems such as nanofiltration of industrial effluent, desalination and fast-loop systems.
 

Verdermag Центробежни помпи с магнитно задвижване

Verdermag
Verdermag Global