0878407370

помпи

Verderflex помпи за OEM приложения

OEM помпи за системна интеграция: Гъвкавост при използване благодарение на различни конструктивни варианти на двигателя и възможности за захранване. В допълнение към версиите със захранване 12 волта са версии за специални индустриални приложения. Налични са различни материали за маркуч с външен диаметър до 16 мм. Тези малкогабаритни помпи са иделнни за интегриране в различни системи.

Verderflex помпи за OEM приложения

Curious about the price of a peristaltic pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the peristaltic pump download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Макс. температура Tubing material Options Technosheet

M045

60 ml/min 2 bar 85 °C Santoprene, Silicone, Viton® or Tygon®  3 rollers, encoder 

M025

260 ml/min 2 bar 85 °C Santoprene, Silicone, Viton® or Tygon®  3 roller, encoder 

VP2-B

333 ml/min 3 bar 85 °C Santoprene, Silicone or Viton®  Food connection, 3 rollers. 

VP2-R

333 ml/min 3 bar 85 °C Santoprene, Silicone or Viton®  Food connection, 3 rollers 

M500

730 ml/min 2 bar 85 °C Verderprene, Silicone, Viton® or Tygon®  3 rollers, forced fan (110/230V) 

M60

375 ml/min 2 bar 85 °C Verderprene or Silicone  or 4 rollers, Nylatron or Delrin 

EZ

1260 ml/min 2 bar 85 °C Verderprene, Silicone, Viton® or Tygon®  Brushless (24 Vdc) 

M1500

2200 ml/min 2 bar 85 °C Verderprene, Silicone, Viton® or Tygon®  Forced fan (only 110/230V, 50/60Hz) 

Video