0878407370

помпи

Verderflex помпи за OEM приложения

OEM помпи за системна интеграция: Гъвкавост при използване благодарение на различни конструктивни варианти на двигателя и възможности за захранване. В допълнение към версиите със захранване 12 волта са версии за специални индустриални приложения. Налични са различни материали за маркуч с външен диаметър до 16 мм. Тези малкогабаритни помпи са иделнни за интегриране в различни системи.

Advantages Verderflex OEM pumps

✔ Adaptable to customers’ specification
✔ Small build-in sizes
✔ Large capacity range
✔ Easy tube change on several models

Typical application Verderflex OEM pumps

  • Dosing
  • Dispensing
  • Vending
  • Transferring and bottle filling
  • Printing machines
  • Cleaning machines
  • Feeding pumps in agriculture 
  • Analytical devices
Verderflex помпи за OEM приложения

Curious about the price of a peristaltic pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the peristaltic pump download page. 

Verderflex помпи за OEM приложения