0878407370

помпи

Verderflex помпи за OEM приложения

OEM помпи за системна интеграция: Гъвкавост при използване благодарение на различни конструктивни варианти на двигателя и възможности за захранване. В допълнение към версиите със захранване 12 волта са версии за специални индустриални приложения. Налични са различни материали за маркуч с външен диаметър до 16 мм. Тези малкогабаритни помпи са иделнни за интегриране в различни системи.

Verderflex помпи за OEM приложения

Curious about the price of a peristaltic pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the peristaltic pump download page. 

Technical data

Type Макс. дебит Макс. (нагнетателно) налягане Макс. температура Макс. размер на частици Сертификати Technosheet

M045

60 ml/min 2 bar 85 °C 4 mm

M025

260 ml/min 2 bar 85 °C 4,8 mm

VP2-B

333 ml/min 3 bar 85 °C 10 mm

VP2-R

333 ml/min 3 bar 85 °C 10 mm

M500

730 ml/min 2 bar 85 °C 4,8 mm

M60

375 ml/min 2 bar 85 °C 4,8 mm

EZ

1260 ml/min 2 bar 85 °C 8 mm

M1500

2200 ml/min 2 bar 85 °C 8 mm

R3DC

3.4 l/min 1 bar 85 °C 9,6 mm

Video