087 8407373
About Verder

Verder Group

Глобалната дейност на Групата Verder

Групата Verder притежава голям брой компании и партньорства от типа джойнт венчър. Те предоставят широка гама продукти и услуги- от доставката на индивидуални продукти до цялостни решения, от специализирана техническа помощ и временен персонал до консултации.

Иновативна глобална философия

Производството на помпи и лабораторно оборудване изисква огромен технически опит. Оперирайки от своите офиси с професионални екипи или използвайки дистрибутори, нашите компании използват глобален подход в обслужването на клиенти по целия свят. Опитните ни професионалисти прилагат най-добрите налични производствени методи и иновации. Ориентираността към непрекъснати иновации осигурява ефективни и рентабилни бизнес решения, които безпроблемно посрещат нуждите на клиентите. Тези решения са предпоставка за търсене на подходящи партньори и гарантиране на ненадмината гъвкавост.

Помпи и лабораторно оборудване

Verder осигурява помпи и лабораторно оборудване в глобален мащаб. Помпите се предлагат на пазара в наши собствени клонове или чрез дистрибутори. Лабораторното оборудване Retsch се предлага от нашите собствени фирмени офиси, както и чрез широка мрежа от дистрибутори.

Бъдещето

И за в бъдеще производителите на лабораторно оборудване и помпи ще продължат да произвеждат и осигуряват иновативни продукти и добавена стойност на местните пазари с ясно сегментирани групи клиенти. Чрез аутсорсинг покриваме нуждите на нови и переспективни пазари.

Verder Bulgaria

Вердер България ЕООД е основана през 2010 г като важен доставчик на помпено и лабораторно оборудване за България. Вердер България се възползва от значителния опит на холдинга Вердер, натрупан в областта на инженеринг на промишлените процеси и помпено оборудване. 

През този период на значителен растеж Вердер България ЕООД се превърна в търговска марка синоним на качество, отлично следпродажбено обслужване, експертни и висококачествени услуги и подкрепа за сектора на промишлени процеси, производство, възобновяеми енергийни източници и строителство. 

 

Вердер България ЕООД разчита на неограничена подкрепа от холдинга Вердер, която гарантира, че крайният потребител има достъп до широка гама помпено оборудване, системи и услуги на световно ниво и иновации.

 

 

Verder Group

The story of the Verder Group began in 1959 when André Verder established a business in supplying pumps. André listened to his customer’s needs and provided well-made and innovative product technology that worked for their process.

The Verder Group found rapid growth with its customer-led approach. In the subsequent 30 years, André and his son Andries took the Verder Group worldwide to USA, Japan, China, India and South Africa with a farreaching network of distributors.

Today, Verder finds itself as an established supplier to many of the world’s blue chip organizations for fluid handling and sample preparation of solids as well as analyzing technologies.

The Verder Group has two main divisions: 

The Scientific Division offering high tech laboratory and analytical equipment. 

The Liquids Division offering an extensive range of positive displacement pumps and mixing solutions. 

The Verder group is a family owned business formed 60 years ago in the Netherlands; 

the group consists of a worldwide network of production and distribution companies. 

Group companies are involved in the development and distribution of industrial pumps, pumping systems,

high-tech equipment for quality control, research and development into solid material (solids sample preparation and analytical technologies).

The Verder Group employs over 1850 people and has an annual turnover in excess of 470 million Euros.

The Verder group is wholly owned and managed by the founding family. More information on www.verder.com and www.verder-scientific.com