0878407370
About Verder

Verder Group

Глобалната дейност на Групата Verder

Групата Verder притежава голям брой компании и партньорства от типа джойнт венчър. Те предоставят широка гама продукти и услуги- от доставката на индивидуални продукти до цялостни решения, от специализирана техническа помощ и временен персонал до консултации.

Иновативна глобална философия

Производството на помпи и лабораторно оборудване изисква огромен технически опит. Оперирайки от своите офиси с професионални екипи или използвайки дистрибутори, нашите компании използват глобален подход в обслужването на клиенти по целия свят. Опитните ни професионалисти прилагат най-добрите налични производствени методи и иновации. Ориентираността към непрекъснати иновации осигурява ефективни и рентабилни бизнес решения, които безпроблемно посрещат нуждите на клиентите. Тези решения са предпоставка за търсене на подходящи партньори и гарантиране на ненадмината гъвкавост.

Помпи и лабораторно оборудване

Verder осигурява помпи и лабораторно оборудване в глобален мащаб. Помпите се предлагат на пазара в наши собствени клонове или чрез дистрибутори. Лабораторното оборудване Retsch се предлага от нашите собствени фирмени офиси, както и чрез широка мрежа от дистрибутори.

Бъдещето

И за в бъдеще производителите на лабораторно оборудване и помпи ще продължат да произвеждат и осигуряват иновативни продукти и добавена стойност на местните пазари с ясно сегментирани групи клиенти. Чрез аутсорсинг покриваме нуждите на нови и переспективни пазари.

Verder Bulgaria

Вердер България ЕООД е основана през 2010 г като важен доставчик на помпено и лабораторно оборудване за България. Вердер България се възползва от значителния опит на холдинга Вердер, натрупан в областта на инженеринг на промишлените процеси и помпено оборудване. 

През този период на значителен растеж Вердер България ЕООД се превърна в търговска марка синоним на качество, отлично следпродажбено обслужване, експертни и висококачествени услуги и подкрепа за сектора на промишлени процеси, производство, възобновяеми енергийни източници и строителство. 

 

Вердер България ЕООД разчита на неограничена подкрепа от холдинга Вердер, която гарантира, че крайният потребител има достъп до широка гама помпено оборудване, системи и услуги на световно ниво и иновации.

Click here to see the Verder Code of Business Principles