0878407370
Tехнологии

Перисталтичните помпи са от тези с позитивно изместване, работния принцип на които се основава на редуването на движения по свиването и отпускане на маркуч или шлаух, подобно на начина, по който функционира човешкото гърло или черво. Въртящ се плъзгач или валяк преминава по дължината на маркуча, като през този натиск се създава уплътняване, което води до силен вакуум и изсмукване на продукта в помпата. Когато продуктът достигне края на маркуча/ шлауха, той се "отделя" през нагнетателният край. По-малките модели на маркучови помпи са предвидени със собствен маркуч, монтиран в един роторен възел заедно със задвижващия и управляващия механизми. Индустриалните модели на помпите имат чугунен корпус с маркуча, наполовина покрит със смазваща течност (лубрикант), за да се намали триенето на повърхността от механизма на ротора и да се регулира работната температурата на маркуча. Роторът е свързан с двигателя, моторедуктора и блок за управление.

Peristaltic pumps: let's dive right in:

A Video On How Peristaltic Pumps Work

Перисталтични помпи