0878407370
Tехнологии

Соленоидни дозиращи помпи

Соленоидните дозиращи помпи се състоят от диафрагма и ел. магнитен клапан с пружина и работят на принципа на положителното изместване. Изпомпавнето на течеността, става посредством активирането/ деактивирането на соленоидният клапан, посредством електрически импулси. При активирането на ел. магнита, той задвижва диафрагмата и тя придвижва флуида. При деактивирането на магнита, пружината връща диафрагмата и това позволява пълненето на течност смукателната старана. Дозирането се осъществява, чрез задавне на количество за изпомпване. Това може да се направи ръчно от оператор или чрез сигнал от контролно измервателно устройство, например сонда за измерване на pH. Помпата може да дозира течност пропорционално. Някои модели позволяват променлив ход и честота на движение на мембраната. 

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Соленоидни дозиращи помпи