087 8407373
Tехнологии

Указания за тръбната система – за най-добра работа на вашите помпи

1. Тръбната система трябва да бъде с възможно най-малка дължина и завои.

2. Трябва да се избягват остри извивки и много колена.

3. Извивките и колената трябва да бъдат плавни и да имат голям радиус, най-добре 10 пъти вътрешния диаметър на маркуча.

4. Използвайте У-образни съединения и избягвайте Т-образни

5. Тръбата от смукателната страна никога не трябва да бъде недооразмерена (минималният отвор на тръбата трябва да поне бъде равен на вътрешния диаметър на маркуча).

6. В идеалния случай тя трябва да бъде поне 150% от размера на помпата, напр. за VF50 която използва маркуч с вътр. диаметър 50 mm или 2 цола, вътрешният диаметър на смукателния тръбопровод трябва да бъде поне 75mm (практически DN80) или 3 цола. По-големи вътрешни диаметри могат да са нужни при повишено относително тегло и вискозитет на продукта, както и при по-голяма дължина на тръбопровода. В такъв случай моля консултирайте се с вашия дистрибутор на Verderflex.

7. Колкото е възможно по близо до смукателния или изпускателния отвор на помпата трябва да се монтират демпфери за пулсации или хидроакумулатори. Монтирането им по-далече от отвора намалява ефективността на демпфера с 10% на всеки метър или 3 фута разстояние от отвора.

8. Непосредствено до помпата включете едно лесно монтиращо сее късо парче тръба за по-лесен достъп (при смяна на маркуча и др.). За предпочитане е това да бъде гъвкав маркуч.

9. Тръбопроводите трябва да включват спирателни кранове за източване на продукт. Шлауховата помпа е  с позитивно изместване и е добра инженерна практика да се включи предпазен вентил на изходящия тръбопровод. 

10. Дебитомери с неинтегриращ метод на отчитане монтирайте отдалечено от изпускателния отвор на помпата, тъй като пулсации могат да изкривят показанията им.

11. Монтирайте разширителни съединения на тръбопровода, за да смекчат въздействието на пулсациите върху тръбопровода.

12. Когато се използват съединения на гъвкав маркуч, уверете се че маркучът е изработен от подходящ еластомер и е подходящо изчислен за максималното смукателно и изпускателно налягане на системата.

13. В случаи, когато изпомпваният флуид съдържа частици, които са склонни да се утаяват, се препоръчва да използвате фланец с горен отвор като входен.

Свържете се с мен относно моето приложение

Имате някакви въпроси към наш специалист по помпи относно ваше приложение? Искате да разберете как помпите могат да помогнат на вашето приложение? Оставете данните за контакт с вас и някой от нашите експерти по помпи ще се свърже с вас!