087 8407373
Tехнологии

Насоки за химическата съвместимост

Тестване с потапяне на материала на шлауха

При много от разтворите химическата съвместимост може да бъде проверена чрез изпитване с потапяне:

  • Потопете половината от парче шлаух в затворен съд за 48 часа.
  • След това сравнете мострата с другата половина за някакви признаци на въздействие, набъбване, крехкост или някакъв друг вид влошаване на състоянието, което показва химическа непригодност на шлауховия материал.

Изпитване на материала на маркуча на потапяне

За да определите дали даден разтвор може да предизвика химическа реакция с определен тип маркуч, трябва да направите тест за химическа устойчивост. Чрез измерване на промените в твърдостта на каучука и присъствието или отсъствието на набъбване е възможно да се предвиди дали даден продукт и конкретния тип маркуч VERDERFLEX са съвместими. Такъв тест ще даде индикация за химическата устойчивост на каучука, но той не може да определи трайността и характеристиките на маркуча, тъй като за тези два конкретни показателя може да се направи извод само чрез преценка на поведението на маркуча когато е в помпата и върши конкретната работа.

*Информацията съдържаща се в насоките за химическата съвместимост се счита за правилна. Verderflex не поема отговорност за евентуални грешки в нея. Отговорност на потребителя е да осигури химическа съвместимост в рамките на своите приложения.

Свържете се с мен относно моето приложение

Имате някакви въпроси към наш специалист по помпи относно ваше приложение? Искате да разберете как помпите могат да помогнат на вашето приложение? Оставете данните за контакт с вас и някой от нашите експерти по помпи ще се свърже с вас!